Hulladékudvarokban veszélyes hulladék átvétel fogadása
2019.02.13. | Intézményi hírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az alábbi értestést küldte meg önkormányzatunknak, a Hulladékudvarokban hulladék átvétel fogadásával kapcsolatosan:

Hulladékudvar 2019. évi első nyitvatartási napja
2019.01.21. | Önkormányzati hírek
  Értesítem a Tisztetl Lakosságot, hogy a Pannonhalmi hulladékudvar 2019. évi első nyitvatartási napja:

Önkormányzati hirdetmények

Vételi ajánlat
Vételi ajánlat a Pannonhalma külterület 0286/12 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan 31/1666-od részére.
Vételi ajánlat
Vételi ajánlat a Pannonhalma külterület 0283/36 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanra.
Hirdetmény
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018.(X03.) önkormányzati rendeletéről
Tájékoztató a hulladékudvarról
Tájékoztatás a hulladékudvarokban gyűjthető építés-bontási hulladékokról
Lakossági felhívás
Lakossági felhívás szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében
GAZDÁK FIGYELMÉBE!
A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve társaságunk szeretné felhívni az Önök és környezetükben élõk figyelmét a villamos távvezetékek és földgáz elosztó vezetékek biztonsági övezetében történõ mezõgazdasági munkálatok élet- és vagyonvédelmi veszélyeire, a munkagépeket és azok vezetõjét veszélyeztetõ sérülésekre!