2017. évi határozatok

 

2017. január 23.                                          
1/2017.(I.23.) Napirendi pontok elfogadása                                              
2/2017.(I.23.) Napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalása
3/2017.(I.23.)

A termál projekt teljes vételárának meghatározása

4/2017.(I.23.)

A Szent Márton Járóbeteg Központ települési fenntartási hozzájárulás tárgyában történt kistérségi egyeztetésről szóló beszámoló elfogadása

2017. január 31.    
5/2017.(I.31.)

Napirendi pontok elfogadása

6/2017.(I.31.)

Napirendi pontok zárttá tétele

7/2017.(I.31.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
8/2017.(I.31.)

2017. évi költségvetését megállapító rendelet első fordulós tervezet elfogadása

9/2017.(I.31.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
10/2017.(I.31.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
11/2017.(I.31.) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
12/2017.(I.31.) Iskolai felvételi körzethatárok meghatározása 2017/18-as tanévre vonatkozóan
13/2017.(I.31.) Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
14/2017.(I.31.)

Pannonhalmi Védőnők kérelme a Magyar Védőnők Egyesületének 2017. évi tagdíj átvállalása 

15/2017.(I.31.)

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton való részvétel lehetősége

16/2017.(I.31.)

2017. évi Évszakok Fesztivál vendéglátásának ellátása pályázati kiírás elfogadása

17/2017.(I.31.)

Nyalka község polgármesterének megkeresésének ismertetése

18/2017.(I.31.)

Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

19/2017.(I.31.)

Dr. Kovács D. Farkas kérelmével kapcsolatos döntéshozatal

20/2017.(I.31.)

Tanuszodával kapcsolatos együttműködési megállapodás tervezet elfogadása