2017. évi határozatok

 

2017. január 23.                                          
1/2017.(I.23.) Napirendi pontok elfogadása                                              
2/2017.(I.23.) Napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalása
3/2017.(I.23.)

A termál projekt teljes vételárának meghatározása

4/2017.(I.23.)

A Szent Márton Járóbeteg Központ települési fenntartási hozzájárulás tárgyában történt kistérségi egyeztetésről szóló beszámoló elfogadása

2017. január 31.    
5/2017.(I.31.)

Napirendi pontok elfogadása

6/2017.(I.31.)

Napirendi pontok zárttá tétele

7/2017.(I.31.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
8/2017.(I.31.)

2017. évi költségvetését megállapító rendelet első fordulós tervezet elfogadása

9/2017.(I.31.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
10/2017.(I.31.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
11/2017.(I.31.) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
12/2017.(I.31.) Iskolai felvételi körzethatárok meghatározása 2017/18-as tanévre vonatkozóan
13/2017.(I.31.) Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
14/2017.(I.31.)

Pannonhalmi Védőnők kérelme a Magyar Védőnők Egyesületének 2017. évi tagdíj átvállalása 

15/2017.(I.31.)

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton való részvétel lehetősége

16/2017.(I.31.)

2017. évi Évszakok Fesztivál vendéglátásának ellátása pályázati kiírás elfogadása

17/2017.(I.31.)

Nyalka község polgármesterének megkeresésének ismertetése

18/2017.(I.31.)

Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

19/2017.(I.31.)

Dr. Kovács D. Farkas kérelmével kapcsolatos döntéshozatal

20/2017.(I.31.)

Tanuszodával kapcsolatos együttműködési megállapodás tervezet elfogadása

2017. március 07.    
21/2017.(III.07.) Napirendi pontok elfogadása
22/2017.(III.07.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
23/2017.(III.07.) Pannonhalma Város Önkormányzat gazdálkodásának  három éves középtávú             tervének elfogadása
24/2017.(III.07.) Bíró András bérleti szerződés meghosszabbítása a 1463/2 hrsz.-ú ingatlanra
25/2017.(III.07.) Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal számítógépeinek vírusvédelmi rendszer             frissítésére
26/2017.(III.07.) Fél Kálmánné tulajdonában lévő  677 hrsz.-ú ingatlan felajánlása az önkormányzat részére
27/2017.(III.07.) 2017. évi Évszakok Fesztivál teljes körű vendéglátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja
28/2017.(III.07.) A Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálatára beérkezett árajánlatok                 ismertetése
29/2017.(III.07.) Gémesi Istvánné önkormányzati ingatlan haszonbérlet iránti kérelme 653 hrsz.
30/2017.(III.07.)  A városfejlesztéshez szükséges hitelfelvétel elfogadása
31/2017.(III.07.) A Győri Rendőrkapitánysággal kötendő Együttműködési szerződés elfogadása
32/2017.(III.07.) Illak területén turistaútvonalak kialakítása
33/2017.(III.07.) Várostakarítás megszervezésének lehetősége
34/2017.(III.07.) A „Jeles pedagógusok Győr – Moson – Sopron megyében” című emlékkönyv támogatása
35/2017.(III.07.)  A Művelődési Ház terembérleti díjainak megvitatása
2017. március 29.    
36/2017.(III.29.) Napirendi pontok elfogadása
37/2017.(III.29.) A pannonhalmi köztemetőbben található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására pályázat beadás
2017. április 04.    

38/2017.(IV.04.)

Napirendi pontok elfogadása

39/2017.(IV.04.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

40/2017.(IV.04.)

A folyamatban lévő pályázatokról szóló beszámoló elfogadása, a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Pannonhalmi járás településein” című pályázat benyújtása

41/2017.(IV.04.)

Települési Arculati Kézikönyv elkészítése

42/2017.(IV.04.)  A Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményét érintő átszervezési önkormányzati véleményezése
43/2017.(IV.04.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
44/2017.(IV.04.) A Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály működésre vonatkozó javaslatának tudomásul vétele
45/2017.(IV.04.) A III. Pannonhalma Prológ – V4 kerékpárverseny között kötendő  együttműködési megállapodás elfogadása
46/2017.(IV.04.) Az Évszakok Fesztivál vendéglátására beérkezett pályázatok elbírálása
47/2017.(IV.04.) A 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
48/2017.(IV.04.) IMI-COOP Kft. közétkeztetési térítési díj emelésével kapcsolatos kérelmének elfogadása
49/2017.(IV.04.) Szent Márton Polgárőr Egyesület kérelmének támogatása
50/2017.(IV.04.) Szecsődi Róbert székhely bérlet iránti kérelmének támogatása
51/2017.(IV.04.) Fekete-Gyimesi Barbara Pannonhalma névhasználat iránti kérelme
52/2017.(IV.04.) INNO Régió Alapítvány területfoglalási engedély iránti kérelme
53/2017.(IV.04.)  Döntés a 747 hrsz.-ú ingatlan értékbecsléséről

2017. április 25.

   
54/2017.(IV.25.)

Napirendi pontok elfogadása

55/2017.(IV.25.) A barnamezős területek rehabilitációja II. ütem vonatkozásában kötendő opciós vételi szerződés meghosszabbítása.
56/2017.(IV.25.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázattal kapcsolatos döntéshozatal.