2018.11.12. | Önkormányzati hírek

2018. évi szociális tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság! Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(X.31.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Pannonhalmán bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
 


Szociális célú tűzifára jogosult:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 

- egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének    (28.500. Ft) 400 %-át (114.000 Ft)                                  
- családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500. Ft) 350 %-át (99.750 Ft)

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik 
c) téli fűtését kizárólag tűzifával oldja meg


Továbbá előny élvez a fent meghatározott feltételek teljesülése esetén az, aki a szociális igazgatásról  s szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


A kérelem beadási határideje: 2019. január 15.
A támogatás mértéke háztartásonként: 1,5 m3.


Pannonhalma Város tekintetében a kiosztható tűzifa támogatás mennyisége: 171 m3.
A kérelem benyújtható az e célra rendszeresített igénylőlapon:

Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal
9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.

Az igénylőlap személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatlban, illetve letölthető itt:

igénylőlap doc formátumban
igénylőlap pdf formárumban

 


Pannonhalma, 2018. 11. 09.

Kovács Szabolcs
jegyző

2018. évi szociális tűzifa támogatás
Oszd meg másokkal is!