2018. január 30                                    
1/2018.(I.30.) Napirendi pontok elfogadása                                              
2/2018.(I.30.) Napirendi pontok zárttá tétele
3/2018.(I.30.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt             határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
4/2018.(I.30.) Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás     
5/2018.(I.30.)  Kazinczy Ferenc Művelődési Ház egyes berendezési tárgyai bérleti díjának             meghatározása
6/2018.(I.30.) 2018. évi költségvetését megállapító rendelet első fordulós tervezet elfogadása
7/2018.(I.30.) Pannonhalma Város Önkormányzatának Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatának elfogadása
8/2018.(I.30.) A TOP fejlesztési forrásból megvalósuló projektek jelenlegi állásáról, a Városfejlesztő Kft.-hez jelentkező ez irányú feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
9/2018.(I.30.) A Tourinform Iroda vezetőjének  az iroda munkájáról és a 2018. évi terveiről szóló beszámoló elfogadása
10/2018.(I.30.) A Petőfi utcában a COOP bolt előtt gyalogos átkelőhely létesítéséről szóló  beszámoló elfogadása
11/2018.(I.30.) A naperőmű park projekt megvalósíthatóságáról, pénzügyi kondícióiról szóló beszámoló elfogadása
12/2018.(I.30.) dr. Németh Péter és dr. Némethné Brandt Beáta kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
13/2018.(I.30.) A Pannonhalma Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartásának elfogadása
14/2018.(I.30.) 2017. évi Évszakok Fesztivál vendéglátás lehetőségének megvitatása
15/2018.(I.30.) A COOP ABC bővítéséhez szükséges közterület értékesítése    
16/2018.(I.30.) 9090 Pannonhalma Petőfi 1. szám alatti társasház tetőterére beérkezett árajánlat elfogadása
17/2018.(I.30.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2018. fenruár 13.    
18/2018.(II.13.) Napirendi pont elfogadása           
19/2018.(II.13.) Napirendi pont zárttá tétele
20/2018.(II.13.) Iby Ferenc és Lendvai Gábor földforgalmi ügye
2018. február 27.    
21/2018.(II.27.) Napirendi pontok elfogadása       
22/2018.(II.27.) Napirendi pontok zárttá tétele
23/2018.(II.27.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt            határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
24/2018.(II.27.) Három éves középtávú terv elfogadása
25/2018.(II.27.) A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház helyiségeinek, termeinek bérleti díjainak meghatározása
26/2018.(II.27.) Magyar Védőnők Egyesületének 2018. évi tagdíjukat átvállalása
27/2018.(II.27.) A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása.
28/2018.(II.27.) A Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
29/2018.(II.27.) Répás Attila fekvőrendőr kihelyezés iránti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
30/2018.(II.27.) Pádár Eszter közvilágítás bővítése iránti kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
31/2018.(II.27.) A naperőmű park projekt megvalósíthatóságának jelenlegi állásáról szóló beszámoló ismertetése
32/2018.(II.27.) A 9090 Pannonhalma, Petőfi 24. szám alatti ingatlan megvételével kapcsolatos döntéshozatal
33/2018.(II.27.) Tourinform Iroda működtetésével kapcsolatos testületi döntéshozatal
34/2018.(II.27.) dr. Kovács Kálmánnak a Gizella királyné útjának önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatos megkeresésével kapcsolatos döntéshozatal
35/2018.(II.27.) A Termál területre érkezett opciós vételi jogot biztosító megkereséssel kapcsolatos döntéshozatal
36/2018.(II.27.) A gyógyszertári épület értékesítésének lehetősége
37/2018.(II.27.) A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének módosítása
38/2018.(II.27.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2018. március 13.    
39/2018.(III.13.) Napirendi pont elfogadása       
40/2018.(III.13.) A Sportegyesület részére előzetes támogatást nyújtása