2019.10.03. | Önkormányzati hírek

2019. évi szociális tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!  Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019.(X.02.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Pannonhalmán bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. 
 


Szociális célú tűzifára jogosult:
a)        akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 
- egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének    (28.500. Ft) 400 %-át 
  (114.000 Ft)                                  
- családban élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500. Ft) 350 %-át 
  (99.750 Ft)
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és erről nyilatkozik 

c) téli fűtését kizárólag tűzifával oldja meg

Továbbá előny élvez a fent meghatározott feltételek teljesülése esetén az, aki a szociális igazgatásról  s szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A kérelem beadási határideje: 2020. január 15.

A támogatás mértéke háztartásonként: 1 m3.

Pannonhalma Város tekintetében a kiosztható tűzifa támogatás mennyisége: 97 m3.

A kérelem benyújtható az e célra rendszeresített igénylőlapon:
Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal
9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.
Az igénylőlap személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető itt:

kérelem tűzifa támogatáshoz 2019 doc

kérelem tűzifa támogatáshoz 2019 pdf

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (X.02.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

2019. évi szociális tűzifa támogatás
Oszd meg másokkal is!