2019. január 17                                    
1/2019.(I.17.) Napirendi pont elfogadása                                              
2/2019.(I.17.) Napirendi pontok zárttá tétele
2019. január 29.    
3/2019.(I.29.) Napirendi pontok elfogadása   
4/2019.(I.29.) Napirendi pontok zárttá tétele
5/2019.(I.29.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt             határidejű határozatokról sz. tájék. Elfogadása
6/2019.(I.29.) Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás     
7/2019.(I.29.) A Szervezeti Működési Szabályzatról szóló 13/2015.(V.1.) rendeletének módosítása. 
8/2019.(I.29.) 2019. évi költségvetését megállapító rendelet első fordulós tervezet elfogadása
9/2019.(I.29.) Magyar Védőnők Egyesületének 2019. évi tagdíjukat átvállalása
10/2019.(I.29.) A Sportegyesület részére előzetes támogatást nyújtása
11/2019.(I.29.) Iskolai felvételi körzetek meghatározása 2019/20-as tanévre vonatkozóan
12/2019.(I.29.) A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 2019-2023. időtartamú továbbképzési programjának elfogadása
13/2019.(I.29.) A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde 2019-2023. időtartamú továbbképzési programjának elfogadása
14/2019.(I.29.) Tájékoztató elfogadása a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatásra beérkezett ajánlatokról
15/2019.(I.29.) A Búcsú területére vonatkozó közterület használati díj meghatározása
16/2019.(I.29.) A Pannonhalmi Városfejlesztő Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés elfogadása
17/2019.(I.29.) Pannonhalma közvilágítása korszerűsítés céljából felkéri az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t
18/2019.(I.29.) A Pannonhalma Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartásának  elfogadása
19/2019.(I.29.) Gáti Oszkárral kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása
20/2019.(I.29.)  Dr. Kovács D. Farkas szőlő termesztéssel kapcsolatos kérelmének elfogadása
21/2019.(I.29.) Katona Hajnalka önkormányzati bérlakásba történő bejelentkezés iránti kérelmének elutasítása
22/2019.(I.29.) COOP Szolnok Zrt. megkeresésének megvitatása
23/2019.(I.29.) A Pannonhalma táska gyártási lehetőségének elnapolása
24/2019.(I.29.) zárt A Liliom Kertápolás Kft. közterület karbantartási szerződésének támogatása
25/2019.(I.29.) zárt  A termál terület egy részének értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény megvitatása
26/2019.(I.29.) zárt 9090 Pannonhalma Petőfi 1. szám alatti társasházi kazánházra beérkezett árajánlat elfogadása
2019. február 07.    
27/2019.(II.07.)  Napirendi pont elfogadása