2020. január 28                            
1/2020.(I.28.) Napirendi pont elfogadása                                              
2/2020.(I.28.) Napirendi pontok zárttá tétele
3/2020.(I.28.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

4/2020.(I.28.) 2020. évi költségvetését megállapító rendelet első fordulós tervezet elfogadása
5/2020.(I.28.) Az Évszakok Fesztivál a 2020. évtől kezdődően belépőjegy megváltásával látogatható
6/2020.(I.28.) Magyar Védőnők Egyesületének 2020. évi tagdíjukat átvállalása
7/2020.(I.28.) A Sportegyesület részére előzetes támogatást nyújtása
8/2020.(I.28.) Iskolai felvételi körzetek meghatározása 2020/21-as tanévre vonatkozóan
9/2020.(I.28.) A Búcsú területére vonatkozó közterület használati díj meghatározása
10/2020.(I.28.) Pannonhalma virágosításának lehetőségéről szóló beszámoló elfogadása
11/2020.(I.28.) A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
12/2020.(I.28.) A Pannonhalmán megvalósuló tanuszodával kapcsolatos Nemzeti Sportközpontok által beérkezett megkeresés támogatása.
13/2020.(I.28.) A közterületek jogosulatlan elkerítéséről szóló beszámoló elfogadása.
14/2020.(I.28.) A Váralja és a Városközpontban található közvilágítási lámpatestek E.ON üzemeltetéséről, illetve karbantartásáról szóló szerződés tervezet elfogadása 
15/2020.(I.28.) A Pannonhalmi Főapátsággal kötendő oktatási jellegű szerződések elfogadása.
16/2020.(I.28.) Dr. Szombathelyi Károly lakóinak útfelújítással kapcsolatos kérelmének elnapolása
17/2020.(I.28.) A Gesztenyés horog közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés meghozatala.
18/2020.(I.28.) A Gesztenyés Horog közművesítése Pannonhalmán” megnevezésű fejlesztés vonatkozásában többletfedezet igénylése  
19/2020.(I.28.) A Főapátsággal kötendő szándéknyilatkozat elfogadása
20/2020.(I.28.)  A Tsz műhely projekt jelenlegi állásáról szóló tájékoztató elfogadása
21/2020.(I.28.) Az Arany János utca 27. szám alatti társasházzal kapcsolatos tájékoztató elfogadása
22/2020.(I.28.) Képviselői munka területi lehatárolásának elfogadása
23/2020.(I.28.) A Hulladékhelyzet kezelése Pannonhalmán című beszámoló elfogadása
24/2020.(I.28.) zárt A Szent Márton Járóbeteg Központ szakmai programjának elfogadása
25/2020.(I.28.) zárt Döntés a 9090 Pannonhalma Petőfi 1. I. emelet L7 jelű lakás értékesítésével kapcsolatosan
2020.február.25.    
26/2020.(II.25.) Napirendi pontok elfogadása
27/2020.(II.25.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
28/2020.(II.25.) A Pannonhalmi Járási Hivatalt érintő változásokról szóló beszámoló elfogadása
29/2020.(II.25.) Pannonhalma Város Önkormányzat gazdálkodásának három éves középtávú tervének elfogadása
30/2020.(II.25.) Az SZMSZ Ügyrendjéről szóló 5. számú függelékének módosítása
31/2020.(II.25.) Az SZMSZ 9. számú függelékének módosítása
32/2020.(II.25.) Döntés az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos megkereséséről 
33/2020.(II.25.) A Pannonhalma Cycling Project Pannonhalma névhasználat iránti kérelmének helyt ad
34/2020.(II.25.) Pannonhalma Cycling Project székhely használat iránti kérelmének helyt ad
35/2020.(II.25.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Győr-Pannonhalma Járási Támogató Szolgálatának támogatása
36/2020.(II.25.) Az Arany János utca 27. szám alatti társasház udvaráról történő szemét elszállításról szóló beszámoló elfogadása
37/2020.(II.25.) A polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervének elfogadása
38/2020.(II.25.) Szlovákia – Magyarország Kisprojekt Alap – Tájalakítás ifjúsági részvétellel Pannonhalmán és Alsószelin elnevezésű pályázat elfogadása 
39/2020.(II.25.) A balatonszárszói tábor hasznosításával kapcsolatos megkeresés elfogadása
40/2020.(II.25.) Pázmándfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének támogatása
41/2020.(II.25.) Pázmándfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének támogatása
42/2020.(II.25.) A 9090 Pannonhalma, Váralja 10. szám alatti ingatlan tulajdonosainak csapadékvízelvezetéssel kapcsolatos kérelmüknek támogatása
43/2020.(II.25.) A Szent Márton Polgárőr Egyesület 2019. évi civil támogatásával kapcsolatos kérelmének támogatása
44/2020.(II.25.) A Pannonhalma Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2019. évi civil támogatással kapcsolatos kérelmének támogatása
45/2020.(II.25.) A TSZ műhely fejlesztéssel kapcsolatos pótmunkákra beérkezett árajánlatok bekérése
46/2020.(II.25.) zárt A Szociális Bizottság ülésének elfogadása
2020. március 16.    
47/2020.(III.16.) Napirendi pont elfogadása
48/2020.(III.16.) A Loland Kft. ajánlatának elfogadása az utcai csapadékvíz elvezetésére
49/2020.(III.16.) A Loland Kft. ajánlatának elfogadása a Fenyvesalja utcai csomópont kiépítésére
50/2020.(III.16.) A Multi-vill Hungary Kft. ajánlatának elfogadása a közvilágítási oszlopok kiépítésére
2020. június 30.    
51/2020.(VI.30.) Napirendi pontok elfogadása
52/2020.(VI.30.) Napirendi pontok zárttá tétele
53/2020.(VI.30.) A  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
54/2020.(VI.30.) A veszélyhelyzet során meghozott polgármesteri határozatokról és rendeletekről szóló beszámoló elfogadása
55/2020.(VI.30.) Az Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015.( V.1.) rendeletének 5. számú függelékének módosítása
56/2020.(VI.30.) Beszámoló elfogadása a TOP fejlesztési forrásból megvalósuló pályázatok jelenlegi állásáról és az egyéb benyújtott pályázatokról
57/2020.(VI.30.) Beszámoló elfogadása a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatok jelenlegi állásáról.
58/2020.(VI.30.) A pannonhalmi háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó feladatellátási előszerződés tervezet elfogadása.
59/2020.(VI.30.)

A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.

60/2020.(VI.30.) A balatonszárszói tábor hasznosításával kapcsolatos döntés.
61/2020.(VI.30.) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresésének elfogadása.
62/2020.(VI.30.) Döntés a Svartz Attila ingatlanvásárlással kapcsolatos kérelmében.
63/2020.(VI.30.) Döntés az IMI-COOP Kft. kérelmében az óvodai konyhával kapcsolatosan.
64/2020.(VI.30.) Pályázat benyújtása a Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések felhívásra.
65/2020.(VI.30.)

Az Aktív Magyarország Program keretein belül az Országos Futópálya-építési Programról szóló tájékoztató elfogadása.

66/2020.(VI.30.) zárt A volt termál terület önkormányzati tulajdonban maradó részére beérkezett beruházói fejlesztési elképzelésekről szóló beszámoló elfogadása.
67/2020.(VI.30.) zárt A Szociális Bizottság ülésének elfogadása
2020.július 21.    
68/2020.(VII.21.)  Napirendi pontok elfogadása
69/2020.(VII.21.)  Napirendi pontok zárttá tétele
70/2020.(VII.21.)  Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló elfogadja.
71/2020.(VII.21.)  SZMSZ Ügyrendjéről szóló 5. számú függelék módosítása
72/2020.(VII.21.)  Tóthegyi parkolási probléma megoldása
73/2020.(VII.21.)  Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
74/2020.(VII.21.)  2020-2024 évekre vonatkozó Gazdasági Program elfogadása
75/2020.(VII.21.)  A közétkeztetés vonatkozásában az önkormányzathoz érkezett panaszok megvizsgálásáról szóló beszámoló elfogadása
76/2020.(VII.21.)  Új hulladékgyűjtő sziget kihelyezése a Gizella királyné útja, Imre herceg útja és Illak alja utcáknál
77/2020.(VII.21.)  A városi utak kátyúzási munkálatainak elvégzésére árajánlatot kér be
78/2020.(VII.21.)  Kooperáció összehívása a Gesztenyés horog műszaki ellenőrével
79/2020.(VII.21.)  A Pannonhalma Porta épületében lévő étterem üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadása
80/2020.(VII.21.)  A Védőnői Szolgálat napi munkavégzéséhez szükséges eszközigény beszerzésének támogatása
81/2020.(VII.21.)  A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnökének megkeresése a Megyei Területrendezési Tervvel kapcsolatosan
82/2020.(VII.21.)  Pardaviné Csepi Terézia beadványának megtárgyalása fakivágással kapcsolatosan
83/2020.(VII.21.)  A Szent István napi rendezvény megtarthatóságáról szóló beszámoló elfogadása
84/2020.(VII.21.)  A Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének intézményvezetői pótlékának meghatározása
85/2020.(VII.21.)  A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde ózongenerátor vásárlás iránti kérelmének 
támogatása
86/2020.(VII.21.)  A Magyar Falu program keretében kiírásra kerülő belterületi kerékpárút 
kiépítése pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani.
87/2020.(VII.21.)  A bevásárlóközpont létesítésnek lehetőségéről szóló beszámolót elfogadása.
88/2020.(VII.21.)  A korábban hozott 228/2019.(XI.26.) számú határozatában foglaltak visszavonása (Marosvölgyi Csaba ingatlan vásárlása)
89/2020.(VII.21.)  Koczka Józsefné részére Pannonhalmáért kitüntető cím adományozása
90/2020.(VII.21.)  A Szociális Bizottság ülés beszámolójának elfogadása.
2020.augusztus 12.    
91/2020.(VIII.12.)  Napirendi pontok elfogadása
92/2020.(VIII.12.)  Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázati kiírásra
93/2020.(VIII.12.)  Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” megnevezésű pályázat - A fejlesztés szükségességének indoklása
94/2020.(VIII.12.)  Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázati kiírásra
95/2020.(VIII.12.)  Tóthegy útépítési és csapadékvíz elvezetési tervezésének megrendelése
2020. szeptember 1.    
96/2020.(IX.01.) Napirendi pontok elfogadása
97/2020.(IX.01.) Napirendi pont zárttá tétele
98/2020.(IX.01.) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló elfogadja.
99/2020.(IX.01.) Az önkormányzat 2020.évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
100/2020.(IX.01.) A Civil Alap 2020. évi támogatásának felosztása.
101/2020.(IX.01.) Az  E-Mobi Elektromobilitás Kft.-vel kötendő együttműködési szerződés elfogadása.
102/2020.(IX.01.) Döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu program keretében Önkormányzati kerékpárút építése - 2020 (MFP-OKE/2020) kódszámú kiírásra
103/2020.(IX.01.) Döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu program keretében Faluházak felújítása - 2020 (MFP-FHF/2020) kódszámú kiírásra.
104/2020.(IX.01.) Döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu program keretében Óvodaépület felújítása - 2020 (MFP-OEF/2020 ) kódszámú kiírásra.
105/2020.(IX.01.) Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális -és eszköz fejlesztésére.
106/2020.(IX.01.) A  Jehova Tanúi imaház bővítéséhez szükséges közterület megvásárlására benyújtott kérelem támogatása.
107/2020.(IX.01.) A Tóthegyben található árok kitakarítására beérkezett árajánlat elfogadása
108/2020.(IX.01.) A temetőben található vízvételi lehetőségek körüli terület rendbetétele
109/2020.(IX.01.) Döntés 2 db pad kihelyezéséről a Pápa kereszthez
110/2020.(IX.01.) zárt A képviselő-testület versenytárgyalásos (licit) felhívás keretében értékesíteni kívánja a tulajdonát képező 191/3-hrsz-.ú ingatlant.