1/2021. (I.12.) Pannonhalma Város Polgármesterének 1/2021. (I.12.) határozata a Pannonhalma II. számú védőnői körzet védőnői álláshelyének betöltéséről. 
2/2021. (I.13.) Pannonhalma Város Polgármesterének 2/2021. (I.13.) határozata a Pannonhalma, Petőfi utca 1. szám alatti Társasház két önkormányzati tulajdonú bérlakásának felújításához való hozzájárulásról.
3/2021. (I.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 3/2021. (I.15.) határozata Pannon-Víz Zrt.-vel kötött a Pannonhalma Rendszer-IV megnevezésű 11-12955-1-018-00-02 számú hivatali azonosítóval rendelkező ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre kötött "Megállapodás" elfogadásáról.
4/2021. (I.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 4/2021. (I.15.) határozata Pannon-Víz Zrt.-vel kötött Écs-SZV megnevezésű 21-16708-1-012-01-06 számú hivatali azonosítóval rendelkező szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre kötött "Megállapodás" elfogadásáról.
5/2021. (I.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 5/2021. (I.15.) határozata Pannon-Víz Zrt.-vel kötött a Pannonhalma Rendszer-IV megnevezésű 11-12955-1-018-00-02 számú hivatali azonosítóval rendelkező ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre kötött "Bérleti-üzemeltetési szerződés" elfogadásáról.
6/2021. (I.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 6/2021. (I.15.) határozata Pannon-Víz Zrt.-vel kötött Écs-SZV megnevezésű 21-16708-1-012-01-06 számú hivatali azonosítóval rendelkező szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű-rendszerre kötött "Bérleti-üzemeltetési szerződés" elfogadásáról.
7/2021. (I.20.) Pannonhalma Város Polgármesterének 7/2021. (I.20.) határozata az önkormányzat tulajdonában álló 0283/5 helyrajzi számú külterületi kivett közút belterületbe vonásáról. 

melléklet

8/2021. (I.28.) Pannonhalma Város Polgármesterének 8/2021. (I.28.) határozata a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról.

9/2021. (II.11.) Pannonhalma Város Polgármesterének 9/2021. (II.11.) határozata az iskolák és a pedagógiai szakszolgálatok felvételi és működési körzeteinek meghatározásáról.
10/2021. (II.11.) Pannonhalma Város Polgármesterének 10/2021. (II.11.) határozata Pannonhalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1. fordulós tárgyalásáról.

1.melléklet

2.melléklet

3.melléklet

4.melléklet

11/2021. (II.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 11/2021. (II.15.) határozata a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde nyári leállásáról.
12/2021. (II.15.) Pannonhalma Város Polgármesterének 12/2021. (II.15.) határozata a pannonhalmi 0282/112 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról.
13/2021. (II.16.) Pannonhalma Város Polgármesterének 13/2021. (II.16.) határozata a Pannonhalma, Gesztenyés horogban történt kandeláber rongálás helyreállításáról.
14/2021. (II.17.) Pannonhalma Város Polgármesterének 14/2021. (II.17.) határozata a Pannonhalma 745 helyrajzi számi számon felvett kivett árok megnevezésű 1225 m2 területű ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről.
15/2021. (II.18.) Pannonhalma Város Polgármesterének 15/2021. (II.18.) határozata Pannonhalma Város Önkormányzata gazdálkodásának három éves középtávú tervének elfogadásáról.