A kapcsolatot két volt pécsváradi diák, személyem, aki 1971 óta vagyok pannonhalmi lakos, és Zsáli János Pécsvárad polgármestere kezdeményezte. A kapcsolat ötlete már 2002 óta foglalkoztatta a két volt pécsváradi diákot, de akkor még nem volt közvetlen kapcsolat a két önkormányzat között.


Ballagási képem 1964-ből

Ez megváltozott akkor, amikor a legutóbbi képviselő választáson 2006-ban bekerültem Pannonhalmán a képviselő-testület tagjai közé. Ekkor elhatároztuk, hogy elindítjuk a két város testvérvárosi kapcsolatának szervezését. Javaslatot tettem a pannonhalmi képviselőtestület tagjainak a testvérvárosi kapcsolat kiépítésére az alábbi indokaim alapján: Pécsvárad jól használta ki azt az időt, ami a rendszerváltozás óta eltelt. Teljes a közművesítés, minden útja szilárd aszfalt burkolattal ellátott, még a várostól 2-3 kilométerre levő Dombay-tónál is. Pályázatok kihasználásával nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas sportcsarnokot és uszodát hoztak létre. Elősegítették a helyi vállalkozások fejlődését és a Pécsváradot választó cégek letelepedését. Emellett kihasználták a turisztikai lehetőségeiket is. (Vár, Bencés monostor, Dombay tó, Zengő, híres Pécsváradhoz kötődő személyek bemutatását a városi múzeumokban, stb.)


A festői szépségű Dombay tó

Féltve őrzik és ápolják népművészetüket, népi iparművészetüket. Összegyűjtik, bemutatják és továbbadják értékeit a mai fiatalságnak. Mindkét város történelmében a Bencés rend komoly szerepet töltött be, ami nagyon sok esetben a két település közvetlen kapcsolatával járt. A pécsváradi fiataloknak saját önkormányzatuk van és programjaikat maguk szervezik a helyi önkormányzat támogatásával és ifjúsági pályázatok elnyerésével. Úgy ítéltem meg, hogy ebből a testvérvárosi kapcsolatból, csak előnye származhat Pannonhalmának, hiszen átvehetjük a tapasztalataikat és azokat alkalmazhatjuk mi is.


Pécsvárad látképe

A képviselőtestület tagjai átvettették tájékoztató anyagaimat Pécsváradról, és meghallgatásom után a testület úgy döntött, hogy megkezdi a két város közötti kapcsolat felvételét. Pannonhalma Képviselőtestülete engem bízott meg a kapcsolat kiépítésével, mert Pécsváradon komoly helyi és személyes ismeretekkel rendelkezem. Zsáli János polgármester úr, pedig Pécsváradon mutatta be a pécsváradi képviselőtestületnek Pannonhalmát, ami nem volt ismeretlen a testület előtt, mert évek óta jó kapcsolatot ápoltak a pannonhalmi Főapátsággal.

Itt volt az ideje, hogy városunkat, a város vezetését, elképzeléseiket és céljaikat is megismerjék. Az első találkozásunkra 2007-ben Pécsváradon került sor, ahol a két nap alatt képviselő-testületünk, Bagó Ferenc polgármester vezetésével meggyőződhetett arról, hogy a pécsváradiak mindent megtettek a rendszerváltás óta, városuk fejlődéséért és széleskörű megismertetéséért. Tájékoztatást kaptunk Pécsvárad Önkormányzatának munkájáról, megtekinthettük befejezett nagy beruházásaikat (sportcsarnok, uszoda), és ellátogathattunk múzeumaikba, a felújított művelődési házba, valamint a Zengővárkonyi Szalma és Tojásmúzeumba. Vendégszeretetük oly nagy mértékű és őszinte volt, hogy képviselőtestületünk úgy érezte, mintha már, nagyon régóta ismernénk egymást. Pécsváradon meggyőződött arról, hogy a két város közötti kapcsolatot, minden szinten folytatni érdemes.


A pannonhalmi delegáció látogatása Pécsváradon

A második találkozásra Pannonhalmán került sor 2008-ban, ahol a pécsváradi képviselő-testület tagjai tájékoztatót kaptak Pannonhalma Önkormányzatának tevékenységéről, intézményeiről, jövőbeni elképzeléseiről és két kiemelt projektjéről. Megtekintették az általános iskolát, a művelődési házat, a pálinkáriumot, az apátságot és pincészetét valamint a Hefter Üveggalériát.


A pécsváradi küldöttség látogatása Pannonhalmán

Látogatásuk bár rövid volt, de hasznosnak bizonyult, nagyon szívélyes, testvéri hangulatban zajlott. A kapcsolat építése a találkozók közti időben is zajlott, ami nem volt ugyan látványos, de nagyon eredményesnek bizonyult. Pécsvárad Város Önkormányzatával egyeztetve, 2009. április 24-én a pécsváradi Fülep Lajos Művelődési Házban ünnepélyes keretek között aláírásra került, Pannonhalma és Pécsvárad Testvérvárosi Szerződése.


A testvérvárosi szerződés aláírása Pécsváradon

A kapcsolatok szorosabbá tételén a pécsváradi és pannonhalmi önkormányzattal, valamint Bognár Gyöngyvér művelődési ház vezetővel együttműködve folyamatosan dolgoztunk. Ennek köszönhetően Pannonhalmán, a 10 éves Engeni Partnervárosi ünnepségsorozatot jelenlétével, Dr Bíró Ferenc polgármester vezetésével megtisztelte a Pécsváradi képviselő-testület, és igazi kulturális csemege volt a pécsváradi Big Band fellépése. Nyugdíjas Klubunk küldöttsége, pedig meghívót kapott a május 23-án megtartandó Pécsváradi Regionális Nyugdíjas találkozóra. Nagyon jó rendezvény volt, sok tanulsággal szolgált nyugdíjasainknak, köszönjük.

Nagy öröm volt számunkra, hogy a Pécsváradi Testvérvárosi Szerződést, Pannonhalmán is megerősíthette Dr. Bíró Ferenc Pécsvárad és Bagó Ferenc Pannonhalma Polgármestere. Az ünnepségre 2009. november 21-én került sor a Pannonhalmi Kazinczy Ferenc Művelődési Házban.


A testvérvárosi szerződés aláírása Pannonhalmán

Jóleső érzés volt, hogy a Pécsváradi küldöttségben a képviselők, intézményvezetők a nyugdíjas klub, valamint a Városi Televízió vezetője, aki egyben a Felvidékiek klubjának elnöke is, itt lehettek Pannonhalmán. Ez azt mutatja, hogy a két város kapcsolataiban már komoly előrelépések történtek és ezt mindkét testvérváros vezetői támogatják, bővítik.

Így volt lehetséges, hogy a labdarúgó szakosztályok vezetői Spannenberger János és Pánczél Gábor személyesen is találkozhattak és így bővülhetett a kapcsolatot felvevők száma. Az ünnepség befejezése után, a pécsváradi küldöttség meglátogatta a Pannonhalmi Főapátságot.

A látogatás befejezése után, kötetlen beszélgetést folytattak a két Város képviselői, ami a szorosabb kapcsolatfelvétel jövőjét, nagy mértékben befolyásolja. Munkájukhoz, további sok erőt, egészséget és kitartást kívánok.

Szeretettel és baráti üdvözlettel:
Szilágyi Kemál képviselő

A testvérvárosi kapcsolathoz tartozó további cikkek, beszámolók:

?????????????????????????????????????????????

A Pécsváradi Várbaráti Kör kapcsolata a Főapátsággal
Intézmények közötti kapcsolatfelvétel Pécsváradon