2017.08.15. | Önkormányzati hírek

A Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos lakossági fórum

Pannonhalma Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, (...) előírásai alapján – a Miniszterelnökség által 2016. december 30-án kiadott „Útmutató” ajánlásainak pontos követésével - megkezdte a Településképi Rendeletét megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését.
 

Tisztelt Lakosság!

 

Pannonhalma Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint a egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (a továbbiakban Korm. rendelet), továbbá a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításával előírásai alapján – a Miniszterelnökség által 2016. december 30-án kiadott „Útmutató” ajánlásainak pontos követésével - megkezdte a Településképi Rendeletét megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését.

 

A Korm. rendelet 43/A. § (2) A polgármester a) a kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének, módosításának megkezdéséről a társadalmi bevonás keretében a 29/A. § (1) bekezdése és a 29/A. § (4) bekezdés a) pontja szerint tájékoztatja a partnereket.

 

Pannonhalma 6/2017 (III.08.) számú önkormányzati rendelete A partnerségi egyeztetésének szabályairól 2. § a) és b) pontja szerint a településfejlesztési és rendezési helyi ügyekben partner:

 

  • az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen lakóhellyel rendelkező természetes személy,

  • az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

  • a városban nyilvántartott civil szervezet,

  • valamennyi működő, elismert egyház.

 

Szíves vélemény nyilvánításra kérjük fel tehát Önöket, választ, észrevételt várva alapvetően az alábbi kérdésekben:

 

  • Mely városképi, urbanisztikai, egyáltalán települési sajátosságokat tekinti városunk legfontosabb értékeinek, melyek azok, amelyek fennmaradásához ragaszkodik és melyek továbbfejlesztését szorgalmazza leginkább?

  • Melyek azok a negatív sajátosságok ugyanebben a tekintetben, melyet megszüntetni, felszámolni, vagy legalábbis háttérbe szorítani szeretné?

  • Melyek azok az övezetek, szektorok a városon belül, melyekben önálló karakterjegyeket, helyi sajátosságokat vél felfedezni, amelyeket a város közösségi mentális térképe megkülönböztet egymástól?

  • Milyennek képzeli – településképi szempontból – a jövő ideális városát?

 

Várjuk szíves észrevételeiket, javaslataikat, gondolataikat. (foepitesz@pannonhalma.hu és a jegyzo@pannonhalma.hu elektronikus levelezési címekre)

 

A témával kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk 2017. augusztus 22-én (kedden) 18 órakor a Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében, melyre tisztelettel hívjuk és várjuk Önöket.

 

Pannonhalma, 2017. augusztus 14.

 

Tisztelettel:

 

Bagó Ferenc
Polgármester

 

 

 

A Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos lakossági fórum
Oszd meg másokkal is!