Pénzügyi és adóigazgatási csoport

Levelezési cím: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10.
Telefon: +36 96 554-215
Fax: +36 96 554-219
E-mail cím: ado@pannonhalma.hu

Baracskai-Pardavi Ágnes - ügyintéző

baracskai.agnes@pannonhalma.hu
 

Ügyfélfogadás (a hivatal székhelyén történik)

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Kedd: szünnap
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök: 13:00-17:30
Péntek: szünnap

Illetékessége

Pannonhalma város közigazgatási területére terjed ki. 

Feladat és hatáskör

Ellátja a vonatkozó anyagi- és eljárási jogszabályok alapján a hatáskörébe utalt, elsődlegesen a helyi adókkal -építményadóval, magánszemélyek kommunális adójával, az idegenforgalmi adóval-/szállás adás utáni/- iparűzésiadóval- gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal és a termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóval kapcsolatos I. fokú adóhatósági (adókivetés, beszedés, nyilvántartás) és ellenőrzési feladatokat. Bonyolítja az adószámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi műveleteket. Behajtja az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokat.

Bejelentkezési és befizetési határidőkről itt olvashat.

Egyéni és társas vállalkozások figyelem! A 2017. évi iparűzési adó bevallási nyomtatványokat nem postázzuk! A nyomtatvány letölthető: itt

A 2016-es évről a bevallás határideje 2017. május 31., ezzel egyidejűleg kell megfizetni az elszámolási különbözetet is.
A 2017. I félévi adóelőleg fizetési határideje 2017. március 16.
Számla neve és száma: Pannonhalma Város Önkormányzat iparűzési adó befizetési számla - 59300247-11007630

Bejelentkezéshez nyomtatvány: doc pdf
Változás bejelentő lap: doc  pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2009: doc pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2010: doc pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2011: doc pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2012: doc pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2013: doc pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2014: doc pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2015: doc pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2016: doc pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2017: doc pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2018: doc pdf
Bevalláshoz nyomtatvány 2018. adóévről: doc pdf

Feltöltés december 20-ig: doc pdf
Ideiglenes iparűzési adó: pdf

Rendeletek: Hivatali ügyintézés/Adóügy/Rendeletek alatt található

Egyéb letölthető nyomtatványok:
Építményadó   doc   pdf
Telekadó      doc   pdf
Kommunális adó        doc   pdf
Idegenforgalmi adó      doc  pdf
Talajterhelési díj          doc   pdf
Adóigazolás, adó- és értékbizonyítvány    doc   pdf

Adóköteles magánfőzés

– párlat előállítása a magánfőző lakóhelyén, gyümölcsösében legfeljebb 50 liter mennyiségig

2003.évi CXXVII tv. 63.§ (2) 11.pont

– évi 1000.- forint adó Jöt. 64. § (6) függetlenül a mennyiségtől

– a párlat csak saját fogyasztást vagy adóraktárnak való értékesítést szolgálhat

Bejelentés, bevallás

– bejelentés a desztillálóberendezés tulajdonszerzéséről:

magánfőző neve, adatai, berendezés tulajdonszerzése, tárolás, használat helye, űrtartalma 15 napon belül és meglévő berendezésről 2015. január 15-ig

– bevallás és adófizetés a magánfőzésről a főzés évét követő január 15-ig

Az alábbi linkeken letölthetőek a pálinkafőzéssel kapcsolatos dokumentumok:

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után