2017.06.19. | Önkormányzati hírek

Felhívás parlagfű irtására

Ezúton hívom fel a tisztelt pannonhalmi ingatlantulajdonosok figyelmét a parlagfû elleni védekezési kötelezettségükre, mely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvényen alapul. 
 

 

Tisztelt Lakosság!

Ezúton hívom fel a tisztelt pannonhalmi ingatlantulajdonosok figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségükre, mely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényen alapul. A jogszabály 17. § (4) bekezdése szerint: 

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 

A környezete és saját érdekében felszólítom, hogy a tulajdonában lévő, ill. használatába tartozó kertek, szántók, udvarok és egyéb parlagfű megtelepedésére alkalmas területeket a parlagfűtől mentesítse kézi gyomlálással, kaszálással, és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással. 

Ha a földhasználó a védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a földhasználó költségére  belterületek vonatkozásában a jegyző, míg külterületek vonatkozásában a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya közérdekű védekezést rendelhet el.
A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

Aki a fenti védekezést határidőre nem hajtja végre, a törvény 59. §-ban meghatározott bírsággal sújthatja az eljáró hatóság. 

Kérem a fent leírtak szíves tudomásul vételét és a törvényben foglaltak betartását! 


Pannonhalma, 2017. június 19. 

 

                                    Kovács Szabolcs sk.
                                           jegyző 

 

 

Felhívás parlagfű irtására
Oszd meg másokkal is!