Szombati ügyfélfogadás (2018.12.15.)
2018.12.13. | Önkormányzati hírek
Szombati ügyfélfogadás (2018.12.15.)  A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal 2018. december 15. napi, szombati ügyfélfogadási rendje

Vételi ajánlat
2018.12.13. | Önkormányzati hírek
Vételi ajánlat a Pannonhalma külterület 0283/36 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanra.

A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal ünnepi ügyfélfogadási rendje
2018.12.13. | Önkormányzati hírek
A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal ünnepi ügyfélfogadási rendjePannonhalmi Polgármesteri Hivatal ünnepi ügyfélfogadási rendje a következőképpen alakul:

Kéményseprési Felhívás
2018.12.11. | Önkormányzati hírek
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt őszi időszakban városunkban a tűzoltóságnak több alkalommal kellett ún. kéménytűz esetekben eljárnia, melyek valószínűleg az utóbbi években elmaradt kéményseprés hiányára vezethetők vissza, mivel a kémények időszakos ellenőrzése a magánszemélyek által lakott családi házakban már két éve nem kötelező.

Pályázati felhívás adóügyi előadó munkakör betöltésére
2018.12.03. | Önkormányzati hírek
Pályázati felhívás adóügyi előadó munkakör betöltésére

Közmeghallgatás
2018.11.26. | Önkormányzati hírek
Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 04. napján /kedden/ 17: 00 órai kezdettel a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház kistermében KÖZMEGHALLGATÁST tart.

2018. évi szociális tűzifa támogatás
2018.11.12. | Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság! Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(X.31.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Pannonhalmán bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyen életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Tájékoztató vízi létesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
2018.10.16. | Önkormányzati hírek

HULLADÉKUDVAR téli nyitvatartása
2018.10.16. | Önkormányzati hírek

Kéményseprés - információk
2018.08.30. | Önkormányzati hírek
Kéményseprés - információk Legyen biztonságban! A kéménysepréssel kapcsolatos fontos tudnivalók

2018. évi kötelező EBOLTÁS
2018.08.21. | Önkormányzati hírek
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi kötelező eboltás Pannonhalmán 2018. SZEPTEMBER 6-án (csütörtök) lesz az alábbi helyeken és időpontokban:

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról
2018.08.16. | Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!  A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság augusztusi ügyfélfogadási időpontjai
2018.08.01. | Önkormányzati hírek
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Tájékoztatás a Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról
2018.04.19. | Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság! Tekintettel arra, hogy sokan keresik meg az önkormányzatot a Kormány által bejelentett téli rezsicsökkentés miatti kérdésekkel, az alábbi tájékoztatást adom Önök számára:

Felhívás - Méhészeti tevékenységet befolyásoló tényezők
2018.03.19. | Önkormányzati hírek
Tisztelt Méhészek! A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az elmúlt évben neonikotinoid hatóanyagú csávázószerek felhasználására szükséghelyzeti engedélyeket adott ki repce kultúrában.

Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálata
2018.03.06. | Önkormányzati hírek
Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos lakossági észrevételek, javaslatok megtételére a határidőt meghosszabbítjuk 2018. május 31. napjáig. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy kérelmeket, észrevételekt postai vagy elektronikus úton (foepitesz@pannonhalma.hu és jegyzo@pannonhalma.hu) jutasság el önkormányzatunkhoz.  

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság márciusi ügyfélfogadási időpontjai módosítása
2018.02.28. | Önkormányzati hírek
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése
2018.02.27. | Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!  Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (a továbbiakban NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.  

Gallyazási értesítő
2018.02.27. | Önkormányzati hírek
A Bakonyi Fakitermelő Bt az E. ON Áramhálózati Zrt megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el Pannonhalma Város területén, áthaladó kis- és középfeszültségű hálózatokon.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság februári ügyfélfogadási időpontjai
2018.02.05. | Önkormányzati hírek
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

e-Közigazgatás
2018.01.17. | Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság! Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: Eüsztv.) megfelelően városunk jogi és magánszemélyek részére egyaránt lehetőséget biztosít, hogy ügyeit kényelmesen, elektronikus úton intézhesse.

Települési Arculati Kézikönyv tervezetének ismertetése
2017.11.29. | Önkormányzati hírek
Települési Arculati Kézikönyv tervezetének ismertetése

A Településrendezési Terv RP.I.129-12. számú módosítási szakasza lezárult
2017.11.09. | Önkormányzati hírek

A Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos lakossági fórum
2017.08.15. | Önkormányzati hírek
A Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos lakossági fórumPannonhalma Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, (...) előírásai alapján – a Miniszterelnökség által 2016. december 30-án kiadott „Útmutató” ajánlásainak pontos követésével - megkezdte a Településképi Rendeletét megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését.

A Településrendezési Terv RP.I.129-12. számú módosítás véleményezési szakasza
2017.06.19. | Önkormányzati hírek

A Településrendezési Terv RP.I.129-9. számú módosítás véleményösszesítő dokumentáció ismertetése
2017.04.12. | Önkormányzati hírek

Települési Arculati Kézikönyv elkészítése
2017.04.06. | Önkormányzati hírek
Települési Arculati Kézikönyv elkészítésePannonhalma Város Önkormányzata úgy döntött, hogy elkészíti a településképi arculati kézikönyvét.

A védőnő szolgálat alapellátás körében történt változások
2017.02.21. | Önkormányzati hírek
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy tekintettel a tavalyi évben előfordult, a védőnői szolgálat hatókörén kívül eső esetekben bekövetkezett csecsemő-, illetve gyermekhalálozások kapcsán új jogi szabályozás lépett életbe.

Országos Főállatorvos határozata madárinfluenzával kapcsolatban
2017.02.07. | Önkormányzati hírek
 A madárinfluenza magyarországi járványhelyzetével kapcsolatosan megjelent az országos főállatorvos  1/2017. számú határozata. Az ország teljes területére az alábbiakat határozza meg:

Hulladékudvar első nyitvatartási napja
2017.01.06. | Önkormányzati hírek

Tájékoztató előadás a KATONAI SZOLGÁLATVÁLLALÁSRÓL
2016.10.24. | Önkormányzati hírek
Tájékoztató előadás lesz a katonai szolgálatvállalásról és a katonai tanintézeti továbbtanulás lehetőségéről.

Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselőjének tájékoztatása a népszavazásról
2016.10.10. | Önkormányzati hírek
Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselőjének tájékoztatása a népszavazásrólKara Ákos, a térség országgyűlési képviselője a népszavazás választókerületi eredményéről a következő összegzést adta a pannonhalmiak számára:

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelet módosításáról
2016.09.13. | Önkormányzati hírek
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy önkormányzatunk képviselő-testülete 2016. augusztus 30-án tartott ülésén módosította az önkormányzat a köztisztaság fenntartásáról, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások igénybevételéről szóló 15/2004. ( VI.30. ) számú rendeletét...

Lakossági Tájékoztató!
2016.09.01. | Önkormányzati hírek
Autóbusz menetrend változásról...

A hulladékudvar tájékoztatója
2016.06.27. | Önkormányzati hírek
Tájékoztatás hulladékudvarokban gyűjthető építési-bontási hulladékokról

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer
2016.06.20. | Önkormányzati hírek
Szabó Zsolt - fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős Államtitkár Úr tájékoztatója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításáról, valamint egy folyamatábrát az átalakított közszolgáltatási hulladékgazdálkodási rendszer működéséről.  

EFOP 3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása
2016.06.15. | Önkormányzati hírek

Felhívás parlagfű irtására
2016.06.02. | Önkormányzati hírek
Ezúton hívom fel a tisztelt pannonhalmi ingatlantulajdonosok figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségükre, mely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényen alapul (Továbbiakban Tv.) A jogszabály 17. § (4) bekezdése szerint:  

Sajtóközlemény
2016.03.23. | Önkormányzati hírek
„TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS A PANNONHALMI JÁRÁS ÖNKORMÁNYZATAINÁL A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ PROJEKT BEFEJEZÉSE 

A FALUGAZDÁSZ ügyfélfogadása megváltozott
2016.03.08. | Önkormányzati hírek

Tájékoztató az ebek tartásának 2016. január 1-jétől hatályos szabályairól
2016.02.04. | Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság! 2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szeretné felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsolatos néhány, nagy publicitást nyert félreértésre. A legfontosabb, hogy helytelen az az értelmezés, mely szerint a kutyákat mostantól egyáltalán nem lehet láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, hogy az, aki vét a rendelet ellen, nem követ el bűncselekményt, mivel az előírás nem esik a Btk. hatály alá. Probléma esetén nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie.

Hulladékudvar 2016. évi első nyitvatartási napja
2016.01.21. | Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!   Tájékoztatjuk, Tisztelt Lakosságot hogy a Pannonhalmi hulladékudvar 2016. évi első nyitvatartási napja:     2016. január 28.