2017.03.17. | Intézményi hírek

Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE Pannonhalma városában a következő időpontokban történik:
 

2017. április 20-án (csütörtök) 08.00 – 17.00 óráig,
2017. április 21-én (péntek) 08.00 – 17.00 óráig.

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2017. április 21.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
A jelentkezéskor be kell mutatni:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2017. április 21.) követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (óvodánk esetében Pannonhalma Város Jegyzőjéhez) címezve az óvoda vezetőjénél. Ezt követően a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
 

Pannonhalma, 2017. március 17.

Kovács Szabolcs sk.
 jegyző

 

Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as nevelési évre
Oszd meg másokkal is!