Pannonhalma Város Polgármesterének 1/2020. (III.16.) határozata A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde korlátozott nyitva tartásának tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 2/2020. (III.16.) határozata A Szent Márton Járóbeteg Központ a tervezhető járóbeteg szakellátással kapcsolatos szolgáltatásainak leállítása tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 3/2020. (III.16.) határozata A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 4/2020. (III.16.) határozata A házasságkötések rendjének korlátozása tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 5/2020. (III.23.) határozata A Játék-Vár Óvoda és Bölcsődé rendkívüli szünet elrendelése tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 6/2020. (III.23.) határozata A Magyar Falu program benyújtandó pályázat és az ahhoz szükséges útépítési engedélyezési terv megrendelése.

Pannonhalma Város Polgármesterének 7/2020. (III.24.) határozata Védőmaszkok, kesztyűk és fertőtlenítő szerek beszerzése tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 8/2020. (IV.16.) határozata A LEADER pályázat előleg lehívása tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 9/2020. (IV.20.) határozata Bader Károlyné önkormányzati lakás bérleti kérelmére tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 10/2020. (V.14.) határozata Bíró András földhaszonbérleti kérelmére tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 11/2020. (V.14.) határozata A Pannonhalmi Helyi Értéktár bővítése tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 12/2020. (V.14.) határozata A Magyar Falu program benyújtandó pályázat és az ahhoz szükséges útépítési engedélyezési terv megrendelése.

Pannonhalma Város Polgármesterének 13/2020. (V.14.) határozata Id. Horváth Endre Pannonhalma volt polgármesterének elhalálozása tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 14/2020. (V.18.) határozata Az Önkormányzat által vásárolt lámpaoszlop, lámpakar és alapvasalat elhelyezése tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 15/2020. (V.26.) határozata A LEADER pályázat előleg lehívása tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 16/2020. (VI.03.) határozata Horváth József 0199/16 hrsz.-ú ingatlan vásárlás iránti kérelme tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 17/2020. (VI.03.) határozata A Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. fejlesztési célú pénzeszköz átadása tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 18/2020. (VI.15.) határozata A 0212/24. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan belterületbe vonása tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének19/2020. (VI.15.) határozata Horváth József 0199/16 hrsz.-ú ingatlan vásárlás iránti kérelme tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 20/2020. (VI.16.) határozata Horváth József 0199/16 hrsz.-ú ingatlan vásárlás iránti kérelme tárgyában

Pannonhalma Város Polgármesterének 21/2020. (VI.16.) határozata Dr. Miklós Rozália háziorvos nyugállományba vonulása és praxisának értékesítése tárgyában