TERVEZETT KONCEPCIÓ A RAMADA RESORT PANNONHALMA SZÁLLODÁRA


 


Néhány adat és rövid leírás 

Telek terület: 184 690 m2 
Tervezett beépített terület: 7 747 m2 
Tervezett beépítettség: 4,19 % 
Tervezett zöldfelület hányada: 72,47 % 
Tervezett építménymagasság: 8,72 m 
Tervezett épület legmagasabb pontja: 153,5mBf 
Tervezett hasznos (nettó) alapterület összesen: 9 905 m2 
Szállodai szobaszám: 100 szoba + 6 apartman 
Fürdő: Közösségi (városi) használatú tanmedence: 10 x 25m = 250 m2 
Gyermek kalandmedencék: összesen 400 m2 
Felnőtt úszómedence: 8 x 17m = 136 m2 
Felnőtt termál és pezsgőmedencék: összesen 80 m2 
Kültéri mesterséges tó: 3000 m2 
Kávézó: 160 m2 
Étterem: 360 m2 
Tervezett parkolók száma: 200 szgk. 2 busz 
A terület 

Pannonhalma város nyugati részén, a 82 sz. főút felől érkező bekötőúttól délre, a városi sportpálya és a kisforgalmú vasútvonal között található az építési terület, mely világörökség védőzónába tartozik. A korábban szántó művelésű földterület, művelésből kivonva „Ktf” (Különleges terület – termál fürdő) övezeti besorolást kapott. A beruházás 18,4ha területén a szabályozási terv meghatározta az épület elhelyezésére szánt területet. Tekintettel a Pannonhalmi Apátság épületegyüttesére, a láthatósági szempontokat figyelembe véve, a tervezhető épület abszolút és relatív magassága is meghatározásra került. A hatalmas földterületen jelenleg árpát termesztenek. A derékmagasságú kalászos bársonyosan borítja a lankákat és dombokat. A terület határai között egyetlen fa sem szakítja meg a szélben lágyan ringó gabonamezőt. A táj szépsége, a Pannonhalmi Apátság közelsége és vizuális kapcsolata megköveteli a fokozott tájba illesztést. Beépítés 

Az építészeti koncepció lényege a tájba illeszkedés, beépülés a domborzatba. A mező zöld szőnyegét szabályos vonalakkal felmetszve, alá helyeztük az épületet, majd a „szőnyeget” visszahajtottuk. Jóllehet az árpamező gyepmezővé fog átalakulni, facsoportokkal és kerti utakkal, de a dombok és lejtők változatlanok maradnak. Az épület, a végein lefutó lankákkal a dombos vidék részévé válik. A beépíthető területen az alaprajzilag tört vonalú épületet úgy helyeztük el, hogy az étteremből és minél több szobából kilátás nyíljon az Apátsági dombra, valamint a fürdő is kedvező dél-keleti tájolású legyen. A dél-keleti homlokzat előtt, fürdésre alkalmas, mesterséges tavat létesítünk, amely a hulladék termálvíz visszahűtésére és hígítására szolgál. Vízelvezetését a Váralja árok felé építjük ki. A terület az északi sarkán kapcsolódik a városi úthálózathoz, ahol a tervezett közparkon át halad az út a Petőfi utcától a területhatárig. A városi közpark a területünkön kialakítandó közparkhoz csatlakozik, melyre az étterem terasz nyílik. A közparkokon keresztül fasorral szegélyezett gyalogos sétány indul a szállodától, mely a városi tervek szerint a váraljai utakon az Apátságig vezet. Az épület nyugati oldalán alakítjuk ki a súlypontba helyezett főbejáratot. A főbejárat előtt gépkocsi és busz forgalomra alkalmas behajtó és megálló út hurkot építünk, mely parkot vesz körül. Távolabb, a felszíni parkolót több szakaszra bontva mesterséges dombok közé bujtattuk, melyeknek az épülettel párhuzamos vonulatai takarják az autókat. Az épületre két gazdasági bejáratot tervezünk. Az éttermi, szállodai beszállítások és személyzeti bejárat, az épület északi végén nyílik. Ívesen lefutó oldalfal és meghosszabbított zöldtető takarja a rakodást. A fürdő technológiai anyagszállítási bejárata a medencék alatti pincébe nyílik, ehhez az épület dél-nyugati végén rámpát építünk. E rámpával, valamint az étteremterasz előtti park szélén épített támfallal határoljuk el a szálloda belső parkját a nyitott területektől. A szálloda belső parkjában a mesterséges tavon kívül, pihenésre, sportolásra és játékra kialakított részek lesznek a vendégkör koncepcióhoz illeszkedően. Az épület nemcsak építészeti megjelenésével, de technikai rendszereivel is keresi a környezetbarát megoldásokat. A fűtést-hűtést geotermikus szondák hálózatával tervezzük. A használati melegvíz termelésre napkollektor telepet létesítünk a terület északi kiszögelésében, magas bokorsorral takarva. Az elektromos energia ellátás nagy részét napelem parkkal biztosítjuk, melyet a terület déli részére telepítünk, a déli lejtőre, magas bokrokkal szegélyezve. A megoldásokat részletesen az épületgépészeti tanulmány tartalmazza. 
Szállodai koncepció 

A belső tervezést a szállodaüzemeltető kidolgozott koncepciója határozta meg. A tervezett RAMADA RESORT PANNONHALMA az első olyan all-inclusive szálloda lesz Magyarországon amely a kisgyermekes családokra fókuszál. A vendégköre főként Magyarországról, Ausztriából és Németországból érkezik. A 0–6 éves kisgyermekek számára kialakított élményfürdővel, felnőtt wellnesszel, közösségi uszodával, gyermekbarát étteremmel és élményeket kínáló parkkal nemcsak a szállodavendégek, de a nagyközönség előtt is nyitva áll.