2017.11.29. | Önkormányzati hírek

Települési Arculati Kézikönyv tervezetének ismertetése


 

Tisztelt Lakosság!


Pannonhalma Város Önkormányzata úgy döntött, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A.§ (1) bekezdése, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tkv.), valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (Kr.) alapján elkészíti a településképi arculati kézikönyvét.

Az elkészült Települési Arculati Kézikönyv a 2017. december 7. napi Közmeghallgatáson ismertetésre kerül.

 

A Pannonhalma Város Települési Arculati kézikönyvének tervezete online az alábbi címen érhetőek el:

http://pannonhalma.hu/telepulesi-arculati-kezikonyv-tervezetenek-ismertetese


A Pannonhalma Város Települési Arculati kézikönyvének tervezete megtekinthető személyesen:

  • Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

  • Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztály


 

Pannonhalma, 2017. november 29.


Bagó Ferenc sk.

polgármester

 

 

Települési Arculati Kézikönyv tervezetének ismertetése
Oszd meg másokkal is!