2019.07.08. | Önkormányzati hírek

Tűzrakási tájékoztató

 Tisztelt Tűzrakók !     Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy önkormányzatunk képviselő-testülete az önkormányzat a köztisztaság fenntartásáról, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások igénybevételéről szóló 15/2004. ( VI.30. ) számú rendeletében, az avar és kerti hulladék égetésére elsősorban az év szeptember 1-től május 31-ig terjedő kilenc hónapos időszakát, azon belül pedig kizárólag a keddi és szombati napokat határozta meg. A képviselő-testület ezen kívül elfogadta azt a javaslatot is, hogy lehessen tüzet rakni június, július és augusztus hónapokban is, de kizárólag szombati napokon. 
 

A rendelet egyéb szabályai változatlanul hatályban maradtak az alábbiak szerint:                                                               

„ 3.§

    (1) A szervezett háztartási és hulladékszállításba bekapcsolt területeken az avar és kerti hulladék égetése  tilos, kivételt jelent ez alól az év szeptember 1-től május 31-ig terjedő időszaka s annak kizárólagosan keddi és szombati napjai. Ha e napok valamelyike ünnepnapra esik, azon a napon tilos az égetés. 
    (2) Ezen kívül az avar és kerti hulladék égetése a nyári hónapokban júniusban, júliusban és augusztusban is megengedett, de kizárólag szombati napokon. Ha e napok valamelyike ünnepnapra esik, azon a napon tilos az égetés.
    (3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni, és környezeti kárt nem okoz. 
Égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad. 
Égetni csak légszáraz anyagot szabad, úgy, hogy a keletkező hő és füst a környéken levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa valamint a környező ingatlanok használatát ne zavarja. 
Az égetést 18 éven felüli személy végezheti. 
Avart és kerti hulladékot- a közterület kezelőjének kivételével magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.
    (4) Az égetést az (1) bekezdésben meghatározott időszakban és napokon 8.00 és 17.00 óra között lehet végezni, kizárólag szélcsendes időben.
    (5) A tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos, őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. 
Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter vizet edényben, vagy tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát, vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.
    (6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
    (7) Avar és kerti hulladék alatt falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok értendők „

Felhívom a figyelmet arra, hogy az önkormányzati rendelet szabályozása csak a belterületi égetésekre vonatkozik a külterületekre nem. 

A külterületi égetésre az 54/2014. (XII.5. ) BM rendelettel elfogadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései vonatkoznak, mely szerint néhány kivételtől eltekintve a külterületre vonatkozó égetési szándékot 3.000. Ft. illetékkel ellátott kérelemben lehet kezdeményezni a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél.

Kiemelten hívom fel minden tűzgyújtó figyelmét arra, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az önkormányzati rendeletben foglalt szabályok betartását a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jogosult ellenőrizni s szankciókat alkalmazni a szabályok megszegőivel szemben.    
                                 

Pannonhalma, 2019. július 5.

                                                                  Tisztelettel:    

    Bagó Ferenc 
                                                                                               polgármester

Tűzrakási tájékoztató
Oszd meg másokkal is!