2019.08.02. | Választás

Választási Közlemény

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választás eljárási határidőiről és határnapjairól.
 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati választásokat.

A 19/2019.(VII.29.) IM rendelet szabályozza a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőit és határnapjait.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek (online, személyes, postai úton) legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, amelyeket 2019. október 11-én 16.00 óráig vonhat vissza a választópolgár.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelme
Amennyiben egy választópolgár mozgóurnát szeretne igényelni, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén:
    • ONLINE igénylés
        ◦ ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be
        ◦ ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig nyújtható be.
    • SZEMÉLYESEN történő igénylés: A szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be a Helyi Választási Irodához (9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10).
    • POSTÁN történő igénylés A szavazást megelőző negyedik napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10).
    • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
        ◦ a szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
        ◦ a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
    • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
        ◦ a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
        ◦ a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
A kérelmet a szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, amely a szavazókörön belül lehet.

A jelölt- és listaállítás
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. 

A képviselő valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-ei adatai alapján kell megállapítani.

Az önkormányzati képviselő jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási Irodánál.

A választási kampány:    
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. 
2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. 

2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A választási plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

Szavazókörök:
1. Szavazókör: Polgármesteri Hivatal, 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10.
2. Szavazókör: Tűzoltószertár, 9090 Pannonhalma Kossuth u. 1.
3. Szavazókör: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház, 9090 Pannonhalma Petőfi 25.
4. Szavazókör: Gyógynövénykert, Kertészeti Iroda, 9090 Pannonhalma, Várkerület 4.

A választással kapcsolatos információk, valamint formanyomtatványok a www.valasztas.hu és a www.pannonhalma.hu internetes oldalakról letölthetőek 2019. augusztus 8. napjától.

A választópolgárok a választással kapcsolatos kérdésekre személyesen ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodában kérhetnek tájékoztatást.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10.
Telefon: 96/554-210, Telefax: 96/554-219, e-mail: jegyzo@pannonhalma.hu
                        
Pannonhalma, 2019. augusztus 02.    
   

Kovács Szabolcs sk.
 HVI vezető

 

Pannonhalma Város Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019.(VIII.08.) határozata Az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

 

Választási Közlemény
Oszd meg másokkal is!